NOVOSTI:

Dobrodošli na spletnih straneh KUD-a STOPinJE!

V jesenskih mesecih 2012 je bilo ustanovljeno kulturno-umetniško društvo STOPinJE, ki želi povezovati ustvarjalce in podpornike  različnih kulturnih področij celotnega območja Zgornje Savinjske doline, ki ciljno nagovarja prebivalce naše doline za sodelovanje pri ohranjanju ljudskega izročila, širjenju literarnih aktivnosti, glasbe, folkrole ter ljudskega izročila, ter drugih kulturnih udejstvovanj...

AKTUALNO:

Letošnji prvi obči zbor članov KUD-a STOPinJE, bo v znamenju pregleda delovanje v tem letu, ter aktualni plan dela ter aktivnosti v naslednjem letu.

Predsednica Ivana Žvipelj in predlog delovnega predsedstva:

–         predsednik Damjan Žvipelj

–         članica Nataša Vodončnik Žvipelj

–         članica Marija Vodončnik

Prisotni so soglasno potrdili predlagane člane v delovno predsedstvo zbora, zapisnikarka je članica delovnega predsedstva Nataša Vodončnik Žvipelj, za sopodpisnika pa je bila predlagana še Marija Vodončnik.

Predlagamo, da redno obiskujete našo spletno stran in si s tem zagotovite, da boste na tekočem z aktualnimi razpisi na kulturnem področju.

Za več informacij nam lahko pišete ali pokličete!

VABILO:

Vabilo drugim društvom:

Vabimo vsa ostala društva, ki delujejo v okviru kulture, turizma in sorodnih vsebin, da ob morebitni želji dodatne promocije dogodka to sporočijo tudi nam, dogodek pa bo objavljen na naših spletnih straneh.

Prav tako vabimo vse, da z idejami, kulturnimi dogodki, ter pripravljenostjo za sodelovanje, dvignemo kulturno-umetniški oder, na višjo raven.

KUD STOPinJE

AKTUALNI VIDEO:
NAPOVED VREMENA: